Контроль якості

Перед лицем споживачів керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Крюківський вагонобудівний завод» добровільно бере на себе зобов'язання управляти всіма процесами системи менеджменту підприємства (СМП), необхідними для визначення запитів і очікувань споживачів, для розуміння того, яким вимогам наше підприємство повинно відповідати, щоб задовольняти очікування споживачів відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO/TS 22163 і ISO 9001 та державного стандарту ДСТУ ISO 9001.

Система менеджменту охоплює всі види діяльності підприємства, що впливають на якість і безпеку продукції, що випускається. Вимоги СМП поширюються на етапи життєвого циклу продукції від первинного визначення і до кінцевого задоволення потреб споживача при гарантійному та сервісному обслуговуванні. Розробка та застосування документів СМП спрямовані на встановлення і доведення до працівників підприємства вимог, методів і правил цієї системи. Всі процеси на підприємстві забезпечені компетентним і обізнаним персоналом, робочими місцями, обладнанням.

Безперервне вдосконалення результативності системи менеджменту підприємства здійснюється виходячи з використання Політики в сфері якості та Політики в області технічної безпеки, результатів аналізу вимірювань, моніторингу процесів, внутрішніх аудитів та аналізу з боку керівництва.