Результати
підфакельних вимірювань вмісту забруднюючих речовин
у контрольних точках  на межі санітарно – захисної  зони ПАТ «КВБЗ»

Контрольна точка

Найменування контрольованої речовини

Методика проведення контрольних вимірювань

Данні вимірювань

Номер

Координати

Фактична концентрація, мг/м3

Затверджений норматив вмісту, мг/м3

X

У

1

2

3

4

5

7

9

1

-100

400

Ангідрид сірчистий

РД 52.04.186-89 с.185, 0.04-5.0 мг/м3 Керівництво з експлуатації газоаналізатору СМ-СO-NO2-SO2

0,041

0,5

Азоту оксиди
(в пер. на NO2)

РД 52.04.186-89 с.105, 0.02-1.4 мг/м3 Керівництво з експлуатації газоаналізатору СМ-СO-NO2-SO2

0,037

0,2

Оксид вуглецю

Керівництво з експлуатації газоаналізатору СМ-СO-NO2-SO2

0,42

0,5

2

900

200

Ангідрид сірчистий

РД 52.04.186-89 с.185, 0.04-5.0 мг/м3 Керівництво з експлуатації газоаналізатору СМ-СO-NO2-SO2

0,028

0,5

Азоту оксиди
(в пер. на NO2)

РД 52.04.186-89 с.105, 0.02-1.4 мг/м3 Керівництво з експлуатації газоаналізатору СМ-СO-NO2-SO2

0,035

0,2

Оксид вуглецю

Керівництво з експлуатації газоаналізатору СМ-СO-NO2-SO2

0,26

0,5

3

1100

-700

Ангідрид сірчистий

РД 52.04.186-89 с.185, 0.04-5.0 мг/м3 Керівництво з експлуатації газоаналізатору СМ-СO-NO2-SO2

0,029

0,5

Азоту оксиди
(в пер. на NO2)

РД 52.04.186-89 с.105, 0.02-1.4 мг/м3 Керівництво з експлуатації газоаналізатору СМ-СO-NO2-SO2

0,047

0,2

Оксид вуглецю

Керівництво з експлуатації газоаналізатору СМ-СO-NO2-SO2

0,3

0,5

Примітка: Вимірювання виконувались лабораторією підприємства (свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 1001:2005 № 018-18 КФ від 22.12.2018р.)