Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 Дата оприлюднення 29.08.2017р.

 Дата оприлюднення 17.08.2017р.

 Дата оприлюднення 20.06.2017р.