Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата оприлюднення 23.06.2017р.