Фінансова звітність 2015

Дата оприлюднення 29.04.2016г.

Звітність материнської компанії

Дата оприлюднення 29.04.2016г.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Дата оприлюднення 29.04.2016г.

Звіт про власний капітал

Дата оприлюднення 29.04.2016г.

Примітки до річної фінансової звітності

Дата оприлюднення 29.04.2016г.

Аудиторський висновок

Дата оприлюднення 29.04.2016г. 

Консолідована звітність

 

Дата оприлюднення 29.04.2016г.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Дата оприлюднення 29.04.2016г.

Звіт про власний капітал

Дата оприлюднення 29.04.2016г.

Примітки до річної фінансової звітності

Дата оприлюднення 29.04.2016г.

Аудиторський висновок