Звіти Наглядової ради, звіти Правління, звіти Ревізійної комісії

Підсумки голосування ПАТ "КВБЗ"

Протоколи про підсумки голосування ПАТ "КВБЗ"

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Висновки ревізійної комісії

Протоколи загальних зборів

Повідомлення акціонерам

Порядок денний