Финансовая отчетность 2014

Дата обнародования 30.04.2015г.

Отчётность материнской компании

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Аудиторський висновок

 

Консолидированная отчётность

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Аудиторський висновок