Контроль якості

Перед лицем споживачів керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Крюківський вагонобудівний завод» добровільно бере на себе зобов'язання управляти всіма процесами системи менеджменту підприємства (СМП), необхідними для визначення запитів і очікувань споживачів, для розуміння того, яким вимогам наше підприємство повинно відповідати, щоб задовольняти очікування споживачів відповідно до вимог міжнародних стандартів IRIS, ISO 9001 та державного стандарту ДСТУ ISO 9001.

Система менеджменту охоплює всі види діяльності підприємства, що впливають на якість і безпеку продукції, що випускається. Вимоги СМП поширюються на етапи життєвого циклу продукції від первинного визначення і до кінцевого задоволення потреб споживача при гарантійному та сервісному обслуговуванні. Розробка та застосування документів СМП спрямовані на встановлення і доведення до працівників підприємства вимог, методів і правил цієї системи. Всі процеси на підприємстві забезпечені компетентним і обізнаним персоналом, робочими місцями, обладнанням.

Безперервне вдосконалення результативності системи менеджменту підприємства здійснюється виходячи з використання Політики в сфері якості та Політики в області технічної безпеки, результатів аналізу вимірювань, моніторингу процесів, внутрішніх аудитів та аналізу з боку керівництва.