Внутрішні положення

Дата оприлюднення 27.04.2017р.

Положення про загальні збори 2017.pdf


Дата оприлюднення 27.04.2017р.

Положення про Наглядову Раду 2017.pdf


Дата оприлюднення 01.03.2015р.

Положення про Ревізійну комісію 2014.pdf


Дата оприлюднення 01.03.2015р.

Положення про Правління 2014.pdf


Дата оприлюднення 08.05.2015р.