Інформація про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та звіту про винагороду членів Правління

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Зміна складу посадових осіб