Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Зміна складу посадових осіб