ОБЪЯВЛЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Крюковский вагоностроительный завод» (ПАО «КВСЗ») извещает о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита индивидуальной финансовой отчетности ПАО «КВСЗ» и консолидированной финансовой отчетности группы  ПАО «КВСЗ» за 2018 год в соответствии с действующим законодательством.

ОГОЛОШЕННЯ

 ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» оголошує конкурс на продаж брухту та відходів чорних металів. Строк подачі конкурсних пропозицій до 16-00 годин 30 травня 2018 року. До участі у конкурсі запрошуються фізичні та юридичні особи.

ПАТ "КВБЗ" проводить конкурс на "Придбання сітьового обладнання та роботи з його налаштування" на тендерній площадці Smarttender.

Номер тендера на площадці: 1562003

Додаткова інформація знаходиться в тендерній документації та має доступ через тендерную площадку.